English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Kultura cyfrowa

Kolekcja obejmuje materiały zdigitalizowane w ramach dwóch projektów: „Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji” i „Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi". Projekty zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”. Zdigitalizowano czasopisma piotrkowskie z drugiej połowy XIX i pierwszej polowy XX wieku. Są to: „Dziennik Narodowy”, „Dziennik Piotrkowski”, „Głos Trybunalski” i "Petrokovskia Gubernskia Vedomosti” oraz dziennik, a później tygodnik „Praca” wydawany w Łodzi w latach 1920-1932. „ Praca” to organ prasowy Narodowej Partii Robotniczej. Ponadto "Kurjer Łódzki : dziennik polityczny, społeczny i literacki" z początku 1911 roku.

Liczba publikacji w kolekcji: 4270

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...