English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 83948

Obecnie czytających: 1007

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-12-01: 20857347

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Regionalia Ziemi Łódzkiej

Strona1z3329

1 | 2 | 3 | ...
 1. Orędownik : ilustrowane pismo narodowe i katolickie : wydanie ł[ódzkie]. 1935-07-19 R. 65 nr 163 [157114]
 2. Odgłosy : tygodnik społeczno-kulturalny. 1989-12-24/31 R. 32 nr 52/53 [114982]
 3. Echo. 1936-03-12 R. 12 nr 72 [110542]
 4. Express Wieczorny Ilustrowany. 1932-06-23 R. 10 nr 174 [83693]
 5. Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1892-04-06 R. 9 nr 76 [52216]
 6. Express Wieczorny Ilustrowany. 1932-05-23 R. 10 nr 143 [51713]
 7. Odgłosy : tygodnik społeczno-kulturalny. 1981-04-05 R. 24 nr 14 [34147]
 8. Helmolda Kronika Sławiańska z XII wieku [32819]
 9. Express Wieczorny Ilustrowany. 1927-07-08 R. 5 nr 188 [28550]
 10. Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne : monografia historyczna dawnych dóbr Kapituły Krakowskiej w sieradzkiem i łęczyckiem [24010]
 11. Wspomnienia z lat ostatnich : (1908-1932) [21589]
 12. Orędownik : ilustrowane pismo narodowe i katolickie : wydanie ł[ódzkie]. 1938-02-23 R. 68 nr 43 [20377]
 13. Kalendarz Informator : na Województwo Łódzkie na rok 1923. [Cz. 2] [16917]
 14. Echo. 1929-12-24 R. 5 nr 338 [15793]
 15. Echo. 1930-02-06 R. 6 nr 36 [13841]
 16. Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1938-07-03 R. 10 nr 180 [13303]
 17. Polen : Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft = Polska : księga adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa. [Cz. 3 : s. 563- ] [10601]
 18. Podręczny Rejestr Handlowy 1926 r. [Cz. 3] [10250]
 19. Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego T.2 (1929-1930) [9640]
 20. Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. T. 1 : A-Ł [8574]
 21. Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1938-08-14 R. 10 nr 222 [8394]
 22. Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1936-10-09 R. 8 nr 277 [8249]
 23. Głos Polski : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1925-05-24 R. 8 nr 141 [7970]
 24. Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego : z informatorami m. stoł. Warszawy, wojew. krakowskiego, wojew. kieleckiego, wojew. lwowskiego, wojew. poznańskiego, wojew. pomorskiego z m. Gdynią i wojew. śląskiego : rocznik 1937/1939. [Cz. 1] [7935]
 25. Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego T. 3 (1939) [7053]