English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 86129

Obecnie czytających: 758

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-12-01: 21916076

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Muzeum w Nieborowie i Arkadii

  1. Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych / sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez Łukasza Gołębiowskiego [374]
  2. Ostatnia wojewodzina wileńska : (Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa) / przez X. M. R. [62]
  3. Juliana Ursyna Niemcewicza podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte [19]
  4. Dzieje Polski : Joachim Lelewel potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów skreślił [16]
  5. Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 1: bez Dodatków] [16]
  6. Kucharz Doskonały : Pożyteczny Dla Zatrudniaiących Się Gospodarstwem Okazuiąc sposób poznawania, rozbierania i sporządzania różnego rodzaiu mięsiwa, ryb &c. przytym naukę daiąc przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół oraz o wyborze i onychże używaniu Tudzież robienia Wódek, Likworów, Syropów, Ciast i Cukrów / z Francuskiego przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Woyciecha Wielądka [15]
  7. Constitvcye Koronne, y Wielkiego Xsięstwa Litewskiego Od Roku Pańskiego 1550. Do Roku 1683. / Przez Vrodz. Macieia Marcyana Ładowskiego Sekretarza I. K M. Metrykanta Kancellaryey Koronney, Krótko zebrane. Roku od Narodzenia Chrystusa 1685 [14]
  8. [Zielnik Herbarzem [Cz. 1] z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrennivsa] [14]
  9. Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 2: Dodatki] [13]
  10. Traktat Krotki o Heraldyce : To iest o Herbach Rodowitych, Do [...] Xiązęcia JMći Kaspra Lubomirskiego [...] Przez Xiędza Dymitra Franciszka Kola [...] Napisany, y Temuż [...] Xiążęciu JMći Dedykowany [12]