English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 87652

Obecnie czytających: 706

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-12-01: 24326425

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Muzeum w Nieborowie i Arkadii

  1. Biblia swięta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Laćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone. [Cz. 2] [789]
  2. Biblia swięta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Laćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone. [Cz. 1] [700]
  3. Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych / sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez Łukasza Gołębiowskiego [653]
  4. Nauki dla młodzi, jako maią urządzać swe życie [...] złozone i do druku podane ..., częsc II [269]
  5. Ostatnia wojewodzina wileńska : (Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa) / przez X. M. R. [99]
  6. Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 1: bez Dodatków] [77]
  7. Dzieje Polski : Joachim Lelewel potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów skreślił [38]
  8. Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 2: Dodatki] [34]
  9. Juliana Ursyna Niemcewicza podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte [33]
  10. Andrzeja Frycza Modrzewskiego O Poprawie Rzeczypospolitey Księgi Czwore : Pierwsze o Obyczajach, Drugie o Statucie, Trzecie o Woynie, Czwarte o Szkole : Do ś. p. Monarchy Zygmunta Augusta Krola Polskiego &c. do Senatu y Stanu Rycerskiego, [...] językiem Łacińskim napisane / przez Cypryana Bazylika z Łacińskiego na Polskie przetłomaczone A Teraz Nakładem [...]. [32]