English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 83148

Obecnie czytających: 636

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-12-01: 20036537

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Muzeum w Nieborowie i Arkadii

  1. Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych / sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez Łukasza Gołębiowskiego [12]
  2. Kucharz Doskonały : Pożyteczny Dla Zatrudniaiących Się Gospodarstwem Okazuiąc sposób poznawania, rozbierania i sporządzania różnego rodzaiu mięsiwa, ryb &c. przytym naukę daiąc przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół oraz o wyborze i onychże używaniu Tudzież robienia Wódek, Likworów, Syropów, Ciast i Cukrów / z Francuskiego przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Woyciecha Wielądka [8]
  3. Dzieje Polski : Joachim Lelewel potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów skreślił [7]
  4. [Zielnik Herbarzem [Cz. 1] z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrennivsa] [6]
  5. Ostatnia wojewodzina wileńska : (Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa) / przez X. M. R. [6]
  6. Pamiętnik Jana Chłopickiego z czasów kampanij Napoleona / spisany z ustnych opowiadań przez jego syna ; ozdobiony winjetami Horacego Werneta [6]
  7. Kalendarz Seraficzny Zamykaiący w sobie Zywoty Wielebnych Sług Boskich Zakonu S.O. Franciszka Reformatow Polskich Osobliwą świątobliwoscią znamienitych / Przez X. Stanisława Kleczewskiego [...] Zebrany [...] [5]
  8. Andreae Fricii Modreuij Commentariorum de Republica emendanda Libri quinque [...] [5]
  9. Traktat Krotki o Heraldyce : To iest o Herbach Rodowitych, Do [...] Xiązęcia JMći Kaspra Lubomirskiego [...] Przez Xiędza Dymitra Franciszka Kola [...] Napisany, y Temuż [...] Xiążęciu JMći Dedykowany [5]
  10. Konfessya albo wyznanie wiary jednostaynym konsensem y zgodą wszystkich zborow kalwińskich ułozone a przez W. Xiędza Jana Poszakowskiego roztrząsnione [...] za pasterską benedykcyą y [...] munificencyą [...] Antoniego [...] Dęmbowskiego, biskupa płockiego [...] do druku podane [4]