English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Lodzkiej

English   polski  

Statistics

Number of publications: 88458

Readers on-line: 296

Total number of users since Dec 1, 2008: 25765242

Collection

Library

Frequently read publications : Museum in Nieborów and Arkadia

  1. Biblia swięta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Laćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone. [Cz. 2] [795]
  2. Biblia swięta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Laćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone. [Cz. 1] [705]
  3. Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych / sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez Łukasza Gołębiowskiego [693]
  4. Nauki dla młodzi, jako maią urządzać swe życie [...] złozone i do druku podane ..., częsc II [271]
  5. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów [219]
  6. Ostatnia wojewodzina wileńska : (Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa) / przez X. M. R. [151]
  7. Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 1: bez Dodatków] [92]
  8. Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 2: Dodatki] [68]
  9. Kucharz Doskonały : Pożyteczny Dla Zatrudniaiących Się Gospodarstwem Okazuiąc sposób poznawania, rozbierania i sporządzania różnego rodzaiu mięsiwa, ryb &c. przytym naukę daiąc przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół oraz o wyborze i onychże używaniu Tudzież robienia Wódek, Likworów, Syropów, Ciast i Cukrów / z Francuskiego przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Woyciecha Wielądka [60]
  10. Juliana Ursyna Niemcewicza podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte [46]